... vše spojené s fotografií

Kurzy

Příprava na povolání fotograf – dálkové studium

Photogenia Logo
detaily

Příprava na povolání fotograf – dálkové studium

Cena: 43000 Kč

Jedinečná možnost jak si při každodenním zaměstnání nebo studiu doplnit potřebné vzdělání pro vstup do profesionální praxe, oblast výtvarné fotografie nebo vlastní tvůrčí projekty v rámci volného času. Určeno pro začínající i pokročilé.

Studenti během kurzu získají kompletní představu o podobě současných nárocích práce fotografa, budou připraveni na otevření vlastního studia nebo pro osobní, tvůrčí přístup k širokému spektru žánrů fotografie s využitím klasických i nejpokročilejších digitálních technologií záznamu i postprodukce.

Dálkové studium probíhá o víkendech. Přesný rozpis vyučovacích bloků obdrží studenti při zápisu na oba semestry.
Zahájení 9 30, ukončení v 18°° hod. Páteční večerní bloky projekcí začínají před výukou v 18°° hod. končí v 21°° hod.

Obsah kurzu:

 1. Vznik fotografického obrazu
 2. Přehled světové fotografie 19. století
 3. Kompoziční zákonitosti výstavby obrazu
 4. Exponometrie a zásady přesné expozice
 5. Stavba a skladba fotografického obrazu
 6. Přehled světové fotografie 20. století
 7. Žánrová fotografie – ateliérové a plenérové dílny:
  • Krajina – charakteristika, interpretace a intermediální přesahy.
  • Portrét – klasický, ateliérový, experimentální. Psychologický portrét. Autoportrét a portrét blízké osoby.
  • Akt – výrazná modelace světlem v ateliéru, využití prostředí, stylizace.
  • Produktová fotografie – sklo, design, Table Top, ad. včetně řešení reklamního bookletu a grafického konceptu.
  • Módní fotografie včetně kompletního řešení vizuální prezentace kampaně. Vizážistika, stylistika a pokročilé koncepty v exteriéru.
  • Architektura, detail, interiér. Studie a zachycení rukopisu autora a jedinečného tvarosloví stavby.
  • Zátiší jako časosběrná mapa, surrealistické etudy a Objet Trouvé, stylizované výtvarné aranže
 8. Moderní ateliér a jeho projektování, trendy, speciální vybavení
 9. Základy optiky a teorie světla
 10. Analogová fotografie – pozitivní a negativní proces
 11. Multigradační tisky – to nejlepší z analogové fotografie
 12. Konstrukce kamery
 13. Středoformátová kamera – praktická dílna
 14. Dokumentární fotografie a reportáž
 15. Velkoformátová kamera – praktická dílna
 16. Speciální techniky výtvarné fotografie
 17. Digitální stěny středoformátových kamer – high end současné komerční fotografie – praktická dílna
 18. Světelné konstrukce v ateliéru – trvalé osvětlení a studiový blesk – praktická dílna
 19. Externí blesk a jeho možnosti – praktická dílna
 20. Eperimentální a intermediální fotografie – dílna
 21. Sestavení autorského portfolia
 22. Mobilní ateliér v exteriéru – řešení náročných požadavků komerční sféry – dílna
 23. Seminář grafiky
 24. Kalibrace monitoru a základy správy barev. CMS – Color management system.
 25. Color management, kalibrace a profilace tiskárny a tiskových médií. Vytváření ICC profilů.
 26. Digitální editory. Seznámení se standardy digitální fotokomory – Adobe Photoshop CC, Photoshop Lightroom, Phase One, Flex Color a další
 27. Autorská práva a legislativa
 28. Informační zdroje na internetu – galerie, výrobci, nadace, ateliéry ad. Vše co se Vám bude hodit v soukromé praxi
 29. Významné galerie a sbírky v ČR a zahraničí, návštěva vybraných galerií
 30. Adjustace, instalace a tisk autorského souboru

Frekventanti musí mít k dispozici pro vlastní práci digitální nebo analogovou zrcadlovku, příp. středoformátové kamery. Velmi vhodné je i další vybavení – notebook, systémové blesky, kvalitní stativ, drátěná spoušť, editační software – nejlépe ADOBE PHOTOSHOP CC, CS, ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM, CAPTURE ONE , PHOCUS, FLEX COLOR.

Během studia bude posluchačům umožněno pracovat s veškerou profesionální technikou školy. Studenti mají zajištěný přístup do DTP studia včetně kalibrovaného tisku na velkoplošných tiskárnách EPSON, fotokomor a profesionálně vybaveného fotografického ateliéru.
Obhajoba dvou ročníkových projektů probíhá na konci letního semestru. Téma otevřeného projektu si volí student na základě svého výběru a vlastního směřování. Povinný projekt je zadán při zahájení ročníku. Každý soubor musí obsahovat min. 7 fotografií formátu A3 v tisku nejvyšší kvality. Závěrečná zkouška praktická a teoretická obsahuje písemný a ústní test, obhajobu projektů a praktické cvičení v plenéru.

250 hodin skutečné výuky!!! V této časové dotaci nejsou zahrnuty žádné hodiny pro tzv. samostudium, které tak v některých školách snižují vlastní výuku na nepoužitelné minimum.

Výuka a dílny probíhají kompletně v režimu dálkového studia o víkendech. Jeden jediný den výuky připadá na všední den v rámci jarního plenéru. Další částí studia jsou povinné konzultace, během kterých frekventant sestavuje roční projekt a odevzdává povinná vizuální cvičení. Velmi zajímavou a náročnou částí studia jsou praktická soustředění v plenéru během kterých si posluchači ověřují teoretické poznatky z přednášek a rozvíjí vizuální inteligenci na řadě žánrových a kreativních cvičení. Školné nezahrnuje náklady na ubytování během plenérových dílen a výtvarný materiál, který studenti během dílen spotřebují. Během dílen s modely je příspěvek na modely v průměrné výši 250,- Kč na den.

Cena 43000,- Kč
Časová dotace 250 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků 9

fotogalerie našich studentů

Prostor pro reklamu

pro zájemce o reklamu – kontaktujte nás prosím na našem mailu

Kudyznudy.cz - tipy na výlet